Skip to main content

Jak się zapisać?

 1. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
  • okazać aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  • zapoznać się z Regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy-Wieprz,
  • wypełnić kartę zapisu i własnoręcznym czytelnym podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania,
  • osoby niepełnoletnie (do lat 16) zapisywane są na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który własnoręcznym podpisem poręcza za niepełnoletniego i przyjmuje odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki
  • złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki, jak i potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu.
 2. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo poinformować bibliotekarza o zmianie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 3. Bezpośrednio po dokonaniu zapisu można korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Korzystanie z księgozbioru Biblioteki jest bezpłatne.
 4. Dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.