Skip to main content

O nas

Działalność Biblioteki obejmuje teren gminy Radziechowy-Wieprz. Biblioteka rozpoczęła działalność w roku 1958 jako Gromadzka Biblioteka w Wieprzu. W 2004 r. nastąpiło wyodrębnienie instytucji ze struktur Urzędu Gminy. Odtąd funkcjonuje ona samodzielnie. W 2010 r. pozyskaliśmy środki w ramach programu Infrastruktura Bibliotek na remont, dzięki któremu 38 m2 powierzchni placówki głównej w Radziechowach wzrosło do 100 m2.

W 2011 rozpoczęliśmy współpracę z grupami nieformalnymi i pozyskaliśmy środki w ramach „Działaj Lokalnie VII” PAFW. Przystąpiliśmy do II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Obecnie biblioteka oferuje ponad 30 tys. książek, dostęp do Internetu, kursów językowych, klubów dyskusyjnych. Funkcjonujemy na portalu społecznościowych Facebook. Organizujemy konkursy (literackie, fotograficzne, plastyczne), oraz warsztaty (np. tańca dawnego, kuglarstwa, malarstwa czy fotografii). Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i jednostki samorządu terytorialnego. Działamy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i zaspokajania jej potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.

Misja biblioteki – Istniejemy po to, by czerpiąc z tradycji i wykorzystując nowoczesne technologie, zaspokajać potrzeby kulturalne i edukacyjne oraz stymulować rozwój otwartego, świadomego swoich korzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Wizja biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy – Wieprz to przestrzeń realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych wychodzących naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Nasza Biblioteka jest miejscem wspierania wszechstronnego rozwoju jednostki, współpracy i inicjatyw społecznych.