Skip to main content

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Rozum mam, myślę sam!”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu zaprasza mieszkańców Żywiecczyzny do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. „Rozum mam, myślę sam!”. Współorganizatorem konkursu jest Klub Środowiskowy MCK „Papiernik” oraz Filia nr 1 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Żywca i Starosty Żywieckiego.

Celem konkursu jest:

1. Uwrażliwienie społeczeństwa w temacie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

2. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.                                                              

3. Kreowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań  ryzykownych dla zdrowia i życia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Konkursie!

Regulamin wraz z niezbędną dokumentacją konkursową:

https://www.gov.pl/web/psse-zywiec/powiatowy-konkurs-plastyczny-rozum-mam-mysle-sam2