Skip to main content

Zakup nowości wydawniczych 2023

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy- Wieprz otrzymała dofinansowanie wysokości 10 000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zadanie „Dofinasowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Placówka będzie wzbogacała swoje zbiory o nowości książkowe przeznaczone zarówno dla naszych dorosłych Czytelników, oraz dla młodzieży i dzieci.

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana przez bibliotekę do 30 listopada,  a książki zakupione w ramach programu będą opatrzone inskrypcją „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

https://www.bn.org.pl/

https://www.gov.pl/web/kultura

https://nprcz.pl/